O spoločnosti Tlapnet


Spoločnosť Tlapnet SK, a.s. je dcérska spoločnosť Tlapnet s.r.o. založená za účelom poskytovania telekomunikačných služieb na Slovensku s cieľom rozširovať pôsobnosť skupiny Tlapnet v nových oblastiach. Klientom prinášame hlavne možnosti kvalitných telekomunikačných služieb na základe náročných technických štandardov prostredníctvom vysokej úrovne starostlivosti o klienta.

História materskej spoločnosti Tlapnet s.r.o. sa začala je založením v roku 2004, kedy spolu otec a syn Jiří Tlapákovci začali realizovať svoj podnikateľský plán a to zaviesť internet do horšie prístupnej oblasti Železných hôr a okolia Ronova nad Doubravou, odkiaľ pochádzajú.

Postupne sa spoločnosť rozrastala aj do okolitých miest a obcí. Vzhľadom na rastúci počet zákazníkov sa vedenie spoločnosti rozhodlo vybudovať prvé zákaznícke centrum, ktoré vzniklo v Čáslavi a slúži pre poradenstvo aj ako kontaktné miesto pre zákazníkov siete. Spoločnosť má v obci Bylany v okrese Chrudim aj vlastné call centrum so zákazníckou linkou k dispozícii nonstop 365 dní v roku. Keďže sme chceli byť k našim zákazníkom stále bližšie vznikali ďalšie predajne a zákaznícke centrá, ktoré sú teraz aj v Přelouči, Svetlej nad Sázavou, Poličke, Rychnove nad Kněžnou, Hradci Králové, Ústí nad Orlicí. Súčasne máme aj sieť partnerských pobočiek aktuálne v Ledči nad Sázavou, Havlíčkovom Brode, Chotěboři, Svetlej nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem, Pardubiciach, Hlinsku, Týništi nad Orlicí, Kolíne, Vysokom Mýte, Českej Třebovej. Snažíme sa pre zákazníkov robiť maximum a preto sme sa stali na niektorých pobočkách výdajnými miestami Zásilkovny, Uloženky a CZC.cz.

Teraz je spoločnosť organizačne, personálne a finančne prosperujúcou telekomunikačnou firmou s vlastným tímom projektových pracovníkov, správcov siete, systémových pracovníkov, programátorov a technikov. V oblasti projektovania dátových a optických sietí, realizácií dodávok pripojenia k sieti internet a zaisťovania kompletného a včasného servisu je spoločnosť Tlapnet s.r.o. popredná telekomunikačná firma v Českej republike. V rámci vysokej odbornosti jednotlivých divízií je spoločnosť schopná realizovať rozsiahle a veľmi náročné projekty.

Počet zákazníkov spoločnosti má vzostupný charakter. V súčasnosti je evidovaných viac ako 65 000 spokojných domácností z viac ako 1000 miest a obcí. Medzi spokojných zákazníkov patria aj tisíce firiem spolu s mestskými a obecnými úradmi. Na základe znalostí potrieb zákazníkov a vysokej miery vzájomnej dôvery budujeme a udržiavame so všetkými zákazníkmi dlhodobý vzťah. Vďaka nášmu prístupu ku klientom a spoločnosti prezentujeme na facebookovej stránke Tlapnetu rôzne spoločenské či športové akcie, ktoré podporujeme finančne alebo formou vecných darov.

Naša spoločnosť vykonáva každoročne rozsiahle investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie prenosových sietí a svojim zákazníkom poskytuje digitálne služby v najvyššej kvalite. Okrem služieb súvisiacich s poskytovaním internetu sa zaoberá aj poskytovaním televíznych služieb satelitným pripojením ale hlavne IPTV (televízia cez internetový protokol), ktorá zákazníkovi umožňuje veľké množstvo interaktívnych funkcií na rozdiel od bežnej televízie. Okrem týchto činností je firma poskytovateľom hlasových služeb (VoIP a GSM), služieb správy siete, ale vykonáva aj opravy výpočtovej techniky a elektroniky s vysokou mierou úspešnosti.

Náročným firemným zákazníkom je ponúkaná služba automatických záložných liniek na paralelnej technológii a optimalizácii firemných procesov ako napr. CRM, Workflow systémy, systémy na kontrolu exekúcií, insolvencií či nespoľahlivého platiteľstva DPH, GPS monitoring a ďalšie. Od roku 2012 sa naša spoločnosť stala zakladajúcim členom ISP Alliance a.s. ako najväčšieho obchodného združenia poskytovateľov internetu v Českej republike. Prostredníctvom tohto členstva a pomocou partnerských sietí boli rozšírené služby prenesenia internetovej prípojky prakticky na územie celej Českej republiky a postupne aj na Slovensku, teda aj mimo priameho dosahu siete Tlapnet aktuálne presahujúceho územie niekoľkých krajov Českej republiky.

Na základe dosiahnutých výsledkov v Českej republike chceme využiť naše poznatky, dosiahnutú technologickú úroveň, prepracované systémy či zabehnutý personál. K uvedeným možnostiam pridáme plnú dávku odhodlania a presadíme tak vysoké štandardy skupiny Tlapnet v postupnom zavádzaní a poskytovaní všetkých služieb aj pre slovenských zákazníkov. Orientačne asi takto.

Pre viac informácií nás môžete kedykoľvek kontaktovať na našej infolinke 02 32 36 32 36 alebo na emaile info@tlapnet.sk.

Máte záujem o naše služby? Zavoláme Vám!